רן גולדמן אדריכלים

כביש 90 <> קרית שמונה

- DATE

2007


בצלאל, פרויקט גמר
מנחה: אדר' יהושע גוטמן

כביש עוקף- קריית שמונה

כביש עוקף- קריית שמונה

כביש עוקף- קריית שמונה

כביש עוקף- קריית שמונה

מתחם אגד- קריית שמונה

מתחם אגד- קריית שמונה

מתחם אגד- קריית שמונה

כביש עוקף- קריית שמונה

מתחם אגד- קריית שמונה

מתחם אגד- קריית שמונה