רן גולדמן אדריכלים

פטרנים באדריכלות איסלאמית

- DATE

2013


ניתוח כיפות בעיר נאין שבפרס מהמאות ה-9 וה-11
עבור ד"ר רעיה שני