רן גולדמן אדריכלים

תכנית אב לשכונת נחלאות דרום, י-ם

- FOR

עיריית ירושלים


- DATE

2007-2008


עבודה במשרד ארד- סימון אדריכלים


הכנת תוכנית אב לשכונת נחלאות דרום, י-ם

תוכנית אב לשכונת נחלאות דרום, ירושלים

תוכנית אב לשכונת נחלאות דרום, ירושלים

תוכנית אב לשכונת נחלאות דרום, ירושלים

תוכנית אב לשכונת נחלאות דרום, ירושלים

תוכנית אב לשכונת נחלאות דרום, ירושלים