רן גולדמן אדריכלים

צל אביב יפו

- FOR

עיריית תל אביב


- DATE

2017


תחרות לתכנון ועיצוב הצללה בצמתים- עלייה שלב הגמר