רן גולדמן אדריכלים

INFO

מיפוי מצב קיים, בדיקת חלופות בינוי, תוכנית להתחדשות עירונית בשיכונים של דרום יפו כחלק מתוכנית כלל עירונית תא_5555

המזמין: עיריית תל אביב, אגף תכנון עיר, צוות דרום