רן גולדמן אדריכלים

פיתוח רחבת בית יד לבנים, פ"ת

- FOR

החברה לפיתוח פתח תקווה


- DATE

2012-2014


מוטי שיוביץ אדריכלים
אדריכל אחראי על הפרויקט
שיפוץ רחבת בית יד לבנים והצעה לתוספת בית קפה

רחבת בית יד לבנים- פתח תקווה

רחבת בית יד לבנים- פתח תקווה

רחבת בית יד לבנים- פתח תקווה

רחבת בית יד לבנים- פתח תקווה