רן גולדמן אדריכלים

מתחם ורבורג, ירושלים

- FOR

חברת ‘עדן’ בשיתוף התאחדות האדריכלים


- DATE

2018


תחרות לתכנון מתחם וורבורג, שכונת קרית יובל ירושלים


זכייה במקום הראשון